Kategorija Konferencije, web stranice

Popis inventara rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka koje treba obaviti
Konferencije, web stranice

Popis inventara rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka koje treba obaviti

Popis inventara rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka DoBy-a Gero Dolezalek (Univerzitet u Aberdeenu) Plenarno predavanje održano na 14. međunarodnom kongresu o srednjovjekovnom kanonskom pravu na Univerzitetu u Torontu 5. avgusta 2012. Ovaj je rad bio neformalna rasprava na temu rukopisa i kanonskih resursa, regionalne statistike i problema sa trenutnom kompilacijom baza podataka.

Pročitajte Više

Konferencije, web stranice

Popis inventara rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka koje treba obaviti

Popis inventara rukopisa. Pregled ostvarenih zadataka i zadataka DoBy-a Gero Dolezalek (Univerzitet u Aberdeenu) Plenarno predavanje održano na 14. međunarodnom kongresu o srednjovjekovnom kanonskom pravu na Univerzitetu u Torontu 5. avgusta 2012. Ovaj je rad bio neformalna rasprava na temu rukopisa i kanonskih resursa, regionalne statistike i problema sa trenutnom kompilacijom baza podataka.
Pročitajte Više